Kinesitherapie

Kinesitherapie

Sportrevalidatie


Binnen de sportrevalidatie helpen we je herstellen van blessures en stomen we je terug klaar om de sport in een zo kort mogelijk periode terug te hervatten. Via gerichte, patiënt-specifieke behandelingen en oefentherapie versterken we het gestel om zo nieuwe blessures te voorkomen, en maken we je sterker, stabieler, soepeler en vaak zelfs sneller. Dit gebeurt uiteraard op een systematische en wetenschappelijk onderbouwde manier zodat je duurzaam betere sportprestaties zal kunnen afleveren. Indien u na de revalidatie in onze praktijk wil verder gaan, en je verder persoonlijk wil laten begeleiden naar je nieuwe sportieve doel, verwijzen we heel graag naar Wim Dirkx, een personal coach met de juiste knowhow en een achtergrond als topsportcoach in de gymnastiek- en polsstokwereld die u perfect weet klaar te stomen voor je volgende knalprestatie!

U kan terecht bij:


Bart Messelis

Andreas Rijckaert


Manuele therapie


Binnen de manuele therapie wordt het lichaam als één geheel beschouwd. De therapeut zal een verband zoeken (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam en via een kwadrant-integratie zoeken naar de juiste oorzaak-gevolg relatie. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Centraal staat de functionele hinder die de patiënt ervaart en de behandeling is in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten.


Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan hij/zij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.


Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.


Aan de hand van alle gegevens uit het vraaggesprek, het functieonderzoek en eventuele psychosociale factoren die het herstel kunnen beïnvloeden, zal de therapeut een geïndividualiseerd behandelplan opstellen. De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling (door b.v. dry needling), harmoniserende technieken, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

U kan terecht bij:


Bart Messelis

Elke Dewulf

Dry needling

 

Dry needling is een vrij recente evidence-based behandelmethode die geïmplementeerd kan worden als deel van een breder behandelplan. Het is dus geen behandeling “an sich”.

 

Bij dry needling worden bepaalde spieren, die verantwoordelijk zijn voor uw klachten/bewegingsbeperking/pijn met een fijn naaldje aangeprikt met als doel deze spieren snel en langdurig te ontspannen. Hiervoor wordt specifiek en rechtstreeks gewerkt naar een triggerpoint in de spieren, zie zowel acuut als chronisch aanwezig kunnen zijn. Ze ontstaan door een verkeerde houding of overbelasting (sport of langdurig computer gebruik bijvoorbeeld), en zelfs stress.

 

Het aanprikken van de spier voelt u bijna niet. Als het triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even lokaal aan (local twitch response) en geeft dit een kortdurend “krampgevoel”. Daarna zal de spier zich ontspannen en kan u vaak onmiddellijk gemakkelijker bewegen. Na de behandeling is het volkomen normaal dat de behandelde spier(en) nog stijf en vermoeid aanvoelt, maar dit is van korte duur (maximaal 3 dagen). Om tot het beste resultaat te komen, zal de therapeut u naderhand nog verder advies geven omtrent houdingscorrectie en zal hij/zij u nog verdere spieroefeningen meegeven zodat de ontspanning blijvend is.

U kan terecht bij:


Bart Messelis

Elke Dewulf

Pelvische reëducatie en bekkenbodem kinesitherapie (terug mogelijk vanaf 10/10/2023 wegens moederschapsrust)


Pelvische reëducatie en bekkenbodemkinesitherapie is een overkoepelende term voor pathologiën en problemen die te maken hebben met de pelvi-urogenitale zone.

Belangrijk om weten is dat, hoewel er nog veel taboe hangt rond klachten van de bekkenbodemregio, dit helemaal niet nodig is. Wees er open over en praat erover met je behandelende arts of therapeut.


Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij ons terecht. 

  • Urinaire klachten: stress incontinentie, urge incontinentie, incontinentie na prostatectomie,...
  • Stoelgangsproblematiek: constipatie, obstructief patroon, stoelgangverlies,...
  • Seksuele problematiek: vaginisme, dyspareunie,...
  • Verzakkingen: blaasverzakkingen, darmverzakkingen, baarmoederverzakkingen,...
  • Kinderen: bedplassen, problemen met zindelijkheid, natte broekjes, vuile veegjes,...  


Er wordt een therapieplan op maat gemaakt en we trachten een vlotte communicatie te hanteren met de betrokken artsen en/of andere disciplines. Binnen de behandeling wordt er ook eventueel ook gewerkt met biofeedback, elektrostimulatie, AR-ballon, druksondes, dilatoren,...

U kan terecht bij:


Elke Dewulf

Prenatale en Postnatale kinesitherapie (terug mogelijk vanaf 10/10/2023 wegens moederschapsrust)


Een zwangerschap en een bevalling hebben een hele impact op het lichaam van een vrouw. Daarom trachten we jou zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw bevalling en erna het evenwicht van het spierkorset te herstellen.


Samen met Elke leer je stap voor stap je natuurlijk spierkorset te gebruiken, krijg je ontspanningsoefeningen, en bereid je je voor op de nakende bevalling. Na de bevalling volgt een evaluatie van de arbeid tijdens de bevalling, en wordt de spierkracht van de bekkenbodem en de gehele bekkenregio onderzocht en geëvalueerd, teneinde latere problemen (incontinentie, pijn bij seksualiteit, lage rugproblematiek,...) uit te sluiten en huidige problematieken aan te pakken. U kan terecht bij:


Elke Dewulf