Maak een afspraak
  • Onze consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak, dit kan telefonisch of via onze online afsprakentool. Indien U online een afspraak maakt, krijgt U altijd een herinnering op voorhand. Mogen wij U met aandrang vragen uw gemaakte afspraak te respecteren en op tijd te komen.
  • Elke afspraak die niet geannuleerd wordt ten minste 24u op voorhand, zal worden aangerekend.
  • Op het eerste consult brengt u uw identiteitskaart, een (recent) doktersvoorschrift en een klevertje van de mutualiteit. Indien U onderzoeksresultaten heeft van NMR / echografie / RX... die van toepassing zijn op uw huidige probleem of klacht, mag U deze meebrengen.
  • Als U binnenkort een ingreep moet ondergaan, waarvoor U kinesitherapie nodig zal hebben, contacteer ons dan zeker goed op voorhand zodat we U makkelijk in onze agenda kunnen inplannen!
  • Huisbezoeken gebeuren enkel bij absolute noodzaak en in de directe omgeving van de praktijk.
  • Gelieve goed na te kijken of U bij de juiste zorgverlener een afspraak maakt. Afspraken voor algemene revalidatie, post-operatieve problemen, sportletsels, manuele therapie of dry needling kunnen enkel bij Andreas of Bart. Bij Elke kan je enkel terecht voor bekkenbodemproblematiek of perinatale kinesitherapie (zie "team" voor verdere info)